de febrer 19, 2018

El tren, un viatge a la temàtica col·leccionista

El dia 3 de març inaugurarem, a les set de la tarda en el nostre local, una exposició on el protagonista principal és el tema: el tren. I d’aquest us presentem molts objectes i col·leccions sense limitar-nos a cap especialitat. Hi trobareu diferents elements de col·lecció com els bitllets de tren, publicacions, cartells, retalls de premsa, accions, guies, mapes i també segells, entre algunes més.
Els elements que trobareu exposats provenen de la dedicació al tema, al llarg dels anys, de la família del nostre amic i soci, Oriol Puig Vidal. Des de la Penya creiem que tot aquest conjunt és un patrimoni documental apreciable i digne de donar a conèixer. També la filatèlia ha donat multitud de peces relacionades amb el tren i a l’exposició trobareu una molt bona col·lecció filatèlica de temàtica ferroviària del nostre amic i destacat filatelista Ramón Artigues.
Des d’aquí volem agrair a l’Oriol i al Ramón la seva predisposició en deixar-nos veure i apreciar les seves col·leccions. També vull agrair la col·laboració de l’amic i soci, Miquel Altadill, bon coneixedor de tota la temàtica ferroviària, principalment centrada en la nostra ciutat, que ens farà la presentació de l’exposició.
L’exposició es podrà visitar fins el 28 de març en el horaris habituals de la Societat: feiners i dissabtes de 6 a 8,30 del vespre i diumenges d’11 a 13,30 del matí.


El día 3 de marzo inauguraremos, a las siete de la tarde en nuestro local social, una exposición donde el protagonista principal es el tema: el tren. Y de este os presentamos muchos objetos y colecciones sin limitarnos a ninguna especialidad. Encontrareis diferentes elementos de colección como billetes de tren, publicaciones, carteles, recortes de prensa, acciones, guías, mapas y también sellos, entre otros.
Los elementos que encontrareis expuestos provienen de la dedicación al tema, a lo largo de los años, de la familia de nuestro amigo y socio, Oriol Puig Vidal. Desde la Penya creemos que todo este conjunto es un patrimonio documental apreciable y digno de dar a conocer. También la filatelia ha dado multitud de piezas relacionadas con el tren y en la exposición encontrareis una buena colección filatélica de temática ferroviaria de nuestro amigo y destacado filatelista, Ramón Artigues.
Desde aquí queremos agradecer a Oriol y Ramón su predisposición en dejarnos ver y apreciar sus colecciones. También queremos agradecer la colaboración del amigo y socio Miquel Altadill, buen conocedor de toda la temática ferroviaria, principalmente centrada en nuestra ciudad, que nos hará la presentación de la exposición.
La exposición se podrá visitar hasta el 28 de marzo en los horarios habituales de la sociedad: laborables y sábados de 6 a 8.30 de la tarde, y domingos de 11 a 13.30 de la mañana.


On March 3 we will inaugurate, at seven o'clock in the evening in our social offices, an exhibition where the main protagonist is the theme: the train. And from this we present many objects and collections without limiting ourselves to any specialty. You will find different collection items such as train tickets, publications, posters, press clippings, actions, guides, maps and also stamps, among others.
The elements that you will find exposed come from the dedication to the theme, over the years, of the family of our friend and society member, Oriol Puig Vidal. From the Penya we believe that all this set is an appreciable and worthy documentary heritage to make known. Also philately has given many pieces related to the train and in the exhibition you will find a good philatelic collection of railway theme of our friend and prominent philatelist, Ramón Artigues.
From here we want to thank Oriol and Ramón for their willingness to let us see and appreciate their collections. We also want to thank the friend and partner Miquel Altadill for his collaboration, who is well versed in all the railway topics, mainly focused on our city, who will present us the exhibition.
The exhibition can be visited until March 28 in the usual hours of the company: workdays and Saturdays from 6 to 8.30 in the afternoon, and Sundays from 11 to 13.30 in the morning.

de febrer 02, 2018

Carnaval 2018

Un any més, la Penya Filatèlica, a través de la seva branca jove i carnavalera, impulsa la participació en el Carnaval 2018 amb la sortida de la Comparsa i el Coro de la Penya. Aquells joves que alguns d’ells no tenien la majoria d’edat quant vam recuperar la participació de la Societat en el nostre Carnaval, han anat impulsant any rere any, i ja en van vuit, la participació en una de les festes més importants  de la ciutat.

Aquest any el diumenge dia 11 de febrer, a partir de les nou del matí, “les Comparses” amb la bandera de la Penya Filatèlica

El dilluns dia 12 de febrer, Coros d’en Carnestoltes de la Penya FilatèlicaUn año más, la Penya Filatèlica, mediante su sección más joven y Carnavalesca impulsa su participación en el Carnaval 2018. Aquellos jóvenes que algunos no tenían la mayoría de edad cuando recuperamos la participación de la Sociedad en nuestro Carnaval han ido impulsando año tras año, y ya van ocho, la participación en una de las fiestas más importantes de la ciudad.
Este año el domingo día 11 de febrero a partir de las nueve de la mañana, “Les Comparses” con la bandera de la Penya Filatèlica.
El lunes día 12 de febrero, Coros de Carnestoltes de la Penya Filatèlica.


One more year through its youngest and carnivalesque section, the Penya Filatèlica will participate in the Carnival 2018. Those young people, who some were not of legal age when we recovered the participation of the Society in our Carnival, have been organizing year after year, and there are already eight, our participation in one of the most important festivals in the city.
This year on Sunday, February 11th, from nine in the morning, we will have "Les Comparses" with the flag of Penya Filatèlica.
On Monday, February 12th, we will have the Choirs of Carnestoltes de la Penya Filatèlica.

de desembre 31, 2017

Bon any 2018!

Des de la Penya us desitgem un bon any 2018!

Aquí us deixem el punt de llibre, el numero 37 de la nostra col·lecció.
Desde la Penya os deseamos un buen año 2018.
Aquí os dejamos el punto de libro, el numero 37 de nuestra colección.

From the Penya, we wish you a Happy New year 2018!
Here you can see the new bookmark, the number 37th of our collection.

de desembre 01, 2017

David Oliva Vidal

Lamentem comunicar que el nostre amic, soci i president des de l’any 1995 fins el 2006, David Oliva Vidal ha mort avui 1 de desembre de 2017.
La Penya Filatèlica, tots els seus socis i companys expressem el nostre condol per aquests pèrdua.
La cerimònia de comiat es realitzarà demà dissabte dia 2 de desembre, a les 11,30 hores (matí), al Tanatori de Vilanova i la Geltrú


Lamentamos comunicar que nuestro amigo, socio y presidente desde el año 1995 hasta el 2006, David Oliva Vidal ha muerto hoy 1 de diciembre de 2017.
La Peña Filatélica, todos sus socios y compañeros, expresamos nuestro pésame por esta pérdida.
La ceremonia de despedida se realizará mañana sábado 2 de diciembre, a las 11.30 horas (mañana), en el tanatorio de Vilanova i la Geltrú.

de novembre 11, 2017

20a Trobada d’intercanvi de Taps Corona

El diumenge dia 19 de novembre de 10,30 a 13,30 hores, tindrà lloc en el nostre local social (carrer Albert Virella i Bloda 15), la 20a Trobada de Col·leccionistes de Taps Corona.
Us esperem a tots.El domingo 19 de noviembre de 10.30 a 13.30 horas, tendrá lugar en nuestro local social (c. Albert Virella i Bloda 15), el 20º Encuentro de Coleccionistas de tapones corona. Os esperamos a todos.

On Sunday, November 19, from 10.30 am to 1.30 pm, the 20th Collector's Meeting of crown caps will take place in our social offices (15th Albert Virella i Bloda str). You are all invited.

de novembre 08, 2017

Exposició homenatge a Jaume Brichfeus

El divendres dia 17 s’inaugurarà al Centre d’Art Contemporani “La Sala” una exposició antològica en homenatge al artista vilanoví Jaume Brichfeus Suau, traspassat el passat mes de juliol.
En Jaume Brichfeus reconegut artista pintor i dibuixant de llarga trajectòria, era també soci de la nostra Entitat des de l’any 1961, i amb la que sempre va col·laborar de forma desinteressada. Els seus dibuixos han il·lustrat punts de llibre, butlletins i targetons editats per la Penya Filatèlica. A més, alguns dels seus dibuixos i quadres son part del patrimoni de la Societat.
No volíem deixar passar l’oportunitat d’aquest reconeixement de la ciutat a la seva trajectòria artística i hem demanat a Correus dos nous segells personalitzats, un amb la seva imatge i l’altre reproduït un dels seus quadres que va dedicar a Vilanova. Aquests volen ser la nostra aportació i a la vegada permetran donar-lo a conèixer, gràcies al la filatèlia, a Vilanova i arreu.
Aquí teniu reproduïts els dos segells que estaran disponibles, com es habitual, en el nostre local Social per tothom que n’estigui interessat. 


El viertes 17 se inauguró en el Centro de Arte Contemporáneo “La Sala” una exposición antológica en homenaje al artista local Jaume Brichfeus Suau, que murió el pasado mes de julio.
Jaume Brichfeus es un reconocido artista pintor y dibujante de larga trayectoria, que además era socio de nuestra entidad desde 1961, y con la que siempre colaboró de forma desinteresada. Sus dibujos han ilustrado puntos de libro, boletines y tarjetones editados por la Penya Filatétilca. Además, algunos de sus dibujos y cuadros son parte del patrimonio de la sociedad.
No queríamos dejar pasar la oportunidad de realizar este reconocimiento de la ciudad a su trayectoria artística, y hemos pedido a correos dos nuevos sellos personalizados, uno con su imagen y otro que reproduce uno de los cuadros que dedicó a la ciudad. Estos quieren ser nuestra aportación y a la vez permitirán dar a conocer su figura en Vilanova y por doquier.
Aquí tenéis reproducidos los dos sellos que estarán disponibles, como es habitual, en nuestro local social para todos los que estéis interesados.


On Friday 17, the "La Sala" Contemporary Art Center was inaugurated an anthological exhibition in homage to the local artist Jaume Brichfeus Suau, who died last July.
Jaume Brichfeus is a renowned painter and draftsman with a long career, who was also a member of our organization since 1961, and with whom he has always collaborated in a disinterested manner. His drawings have illustrated bookmarks, bulletins and cards published by Penya Filatétilca. In addition, some of his drawings and paintings are part of the patrimony of society.
We did not want to miss the opportunity to make this recognition of the city to his artistic career, and we have asked for two new personalized stamps, one with his image and one that reproduces one of the paintings he dedicated to the city. These want to be our contribution and at the same time they will allow to make known their figure in Vilanova and everywhere.
Here you have reproduced the two stamps that will be available, as usual, in our social premises for all those who are interested.

de novembre 05, 2017

140 Aniversari del Naixement d’Alexandre de Cabanyes

El dissabte dia 4 de novembre vàrem inaugurar la Mostra Documental i gràfica tot commemorant el 140 aniversari del naixement del pintor vilanoví Alexandre de Cabanyes i Marquès. Seguidament trobareu unes imatges de l’acte en el que també es va repartir el punt de llibre, nº 36 de la nostra col·lecció, editat per l’ocasió.

Presentació de l'acte amb: Oriol Pi de Cabanyes (net de l'artista homenatjat), Josep Ferrer (president de la Penya), Joan Martorell (Regidor de l'Ajuntament de Vilanova) i Xavier Capdet (coordinador de la mostra)
El sábado día 4 de noviembre inauguramos la muestra documental i grafica para conmemorar el 140 aniversario del nacimiento del pintor local Alexandre de Cabanyes i Marquès. A continuación encontrareis unas imágenes del acto en el que también se repartió el punto de libro editado para la ocasión, el número 36 de nuestra colección.


On Saturday, November 4th, we inaugurated the documentary and graphic exhibition to commemorate the 140th anniversary of the birth of the local painter Alexandre de Cabanyes i Marquès. Below you will find some images of the event in which the bookmark edited for the occasion was also distributed, number 36 of our collection.