de desembre 01, 2017

David Oliva Vidal

Lamentem comunicar que el nostre amic, soci i president des de l’any 1995 fins el 2006, David Oliva Vidal ha mort avui 1 de desembre de 2017.
La Penya Filatèlica, tots els seus socis i companys expressem el nostre condol per aquests pèrdua.
La cerimònia de comiat es realitzarà demà dissabte dia 2 de desembre, a les 11,30 hores (matí), al Tanatori de Vilanova i la Geltrú


Lamentamos comunicar que nuestro amigo, socio y presidente desde el año 1995 hasta el 2006, David Oliva Vidal ha muerto hoy 1 de diciembre de 2017.
La Peña Filatélica, todos sus socios y compañeros, expresamos nuestro pésame por esta pérdida.
La ceremonia de despedida se realizará mañana sábado 2 de diciembre, a las 11.30 horas (mañana), en el tanatorio de Vilanova i la Geltrú.

de novembre 11, 2017

20a Trobada d’intercanvi de Taps Corona

El diumenge dia 19 de novembre de 10,30 a 13,30 hores, tindrà lloc en el nostre local social (carrer Albert Virella i Bloda 15), la 20a Trobada de Col·leccionistes de Taps Corona.
Us esperem a tots.El domingo 19 de noviembre de 10.30 a 13.30 horas, tendrá lugar en nuestro local social (c. Albert Virella i Bloda 15), el 20º Encuentro de Coleccionistas de tapones corona. Os esperamos a todos.

On Sunday, November 19, from 10.30 am to 1.30 pm, the 20th Collector's Meeting of crown caps will take place in our social offices (15th Albert Virella i Bloda str). You are all invited.

de novembre 08, 2017

Exposició homenatge a Jaume Brichfeus

El divendres dia 17 s’inaugurarà al Centre d’Art Contemporani “La Sala” una exposició antològica en homenatge al artista vilanoví Jaume Brichfeus Suau, traspassat el passat mes de juliol.
En Jaume Brichfeus reconegut artista pintor i dibuixant de llarga trajectòria, era també soci de la nostra Entitat des de l’any 1961, i amb la que sempre va col·laborar de forma desinteressada. Els seus dibuixos han il·lustrat punts de llibre, butlletins i targetons editats per la Penya Filatèlica. A més, alguns dels seus dibuixos i quadres son part del patrimoni de la Societat.
No volíem deixar passar l’oportunitat d’aquest reconeixement de la ciutat a la seva trajectòria artística i hem demanat a Correus dos nous segells personalitzats, un amb la seva imatge i l’altre reproduït un dels seus quadres que va dedicar a Vilanova. Aquests volen ser la nostra aportació i a la vegada permetran donar-lo a conèixer, gràcies al la filatèlia, a Vilanova i arreu.
Aquí teniu reproduïts els dos segells que estaran disponibles, com es habitual, en el nostre local Social per tothom que n’estigui interessat. 


El viertes 17 se inauguró en el Centro de Arte Contemporáneo “La Sala” una exposición antológica en homenaje al artista local Jaume Brichfeus Suau, que murió el pasado mes de julio.
Jaume Brichfeus es un reconocido artista pintor y dibujante de larga trayectoria, que además era socio de nuestra entidad desde 1961, y con la que siempre colaboró de forma desinteresada. Sus dibujos han ilustrado puntos de libro, boletines y tarjetones editados por la Penya Filatétilca. Además, algunos de sus dibujos y cuadros son parte del patrimonio de la sociedad.
No queríamos dejar pasar la oportunidad de realizar este reconocimiento de la ciudad a su trayectoria artística, y hemos pedido a correos dos nuevos sellos personalizados, uno con su imagen y otro que reproduce uno de los cuadros que dedicó a la ciudad. Estos quieren ser nuestra aportación y a la vez permitirán dar a conocer su figura en Vilanova y por doquier.
Aquí tenéis reproducidos los dos sellos que estarán disponibles, como es habitual, en nuestro local social para todos los que estéis interesados.


On Friday 17, the "La Sala" Contemporary Art Center was inaugurated an anthological exhibition in homage to the local artist Jaume Brichfeus Suau, who died last July.
Jaume Brichfeus is a renowned painter and draftsman with a long career, who was also a member of our organization since 1961, and with whom he has always collaborated in a disinterested manner. His drawings have illustrated bookmarks, bulletins and cards published by Penya Filatétilca. In addition, some of his drawings and paintings are part of the patrimony of society.
We did not want to miss the opportunity to make this recognition of the city to his artistic career, and we have asked for two new personalized stamps, one with his image and one that reproduces one of the paintings he dedicated to the city. These want to be our contribution and at the same time they will allow to make known their figure in Vilanova and everywhere.
Here you have reproduced the two stamps that will be available, as usual, in our social premises for all those who are interested.

de novembre 05, 2017

140 Aniversari del Naixement d’Alexandre de Cabanyes

El dissabte dia 4 de novembre vàrem inaugurar la Mostra Documental i gràfica tot commemorant el 140 aniversari del naixement del pintor vilanoví Alexandre de Cabanyes i Marquès. Seguidament trobareu unes imatges de l’acte en el que també es va repartir el punt de llibre, nº 36 de la nostra col·lecció, editat per l’ocasió.

Presentació de l'acte amb: Oriol Pi de Cabanyes (net de l'artista homenatjat), Josep Ferrer (president de la Penya), Joan Martorell (Regidor de l'Ajuntament de Vilanova) i Xavier Capdet (coordinador de la mostra)
El sábado día 4 de noviembre inauguramos la muestra documental i grafica para conmemorar el 140 aniversario del nacimiento del pintor local Alexandre de Cabanyes i Marquès. A continuación encontrareis unas imágenes del acto en el que también se repartió el punto de libro editado para la ocasión, el número 36 de nuestra colección.


On Saturday, November 4th, we inaugurated the documentary and graphic exhibition to commemorate the 140th anniversary of the birth of the local painter Alexandre de Cabanyes i Marquès. Below you will find some images of the event in which the bookmark edited for the occasion was also distributed, number 36 of our collection.

de novembre 02, 2017

La Penya a la ràdio

El dia 30 d'octubre es va emetre, al programa "Penedès Gamma Extra" de Radio Vilafranca, una entrevista que ens van fer.

La podeu tornar a escoltar des del blog de Daniel García Peris:
http://www.danielgarciaperis.cat/2017/10/30/penya-filatelica-de-vilanova-i-la-geltru
(a la part d'abaix hi ha un botó taronja que diu "reproducir")

Agraïm a la Penedesfera que ens convidessin a participar en aquest programa de radio.El dia 30 de octubre se emitió, en el programa "Penedès Gamma Extra" de Radio Vilafranca, una entrevista que nos hicieron. La podeis volver a escuchar a través del blog de Daniel García Peris (enlace de arriba - en el blog, ir hacia abajo hasta el botón naranja que dice "reproducir"). Agradecemos a la Penedesfera que nos invitasen a participar en este programa de radio.


On October 30th, we got interviewed on the "Penedès Gamma Extra" program of Radio Vilafranca. You can listen it again through Daniel García Peris blog (link above - in the blog, scroll down to the orange button that says "reproducir"). We thank the Penedesfera for inviting us to participate on his radio program.
d’octubre 30, 2017

Dinar de palmarès de la 40a Exposició Filatèlica

El diumenge dia 29 d’octubre vàrem celebrar el dinar de palmarès de la nostra 40a Exposició Filatèlica. En el dinar ens aplegarem un total de 23 persones, col·leccionistes i acompanyants, en un ambient distès i de fraternitat filatelista.
Aquí teniu algunes imatges i en podeu veure més a l’enllaç seguent:  Blog de la FECAFIL

Taules del dinar amb tots assistents.

Entregant el recordatori de la 40a Exposició al sr. Joan Egea.

Entregant el recordatori de la 40a Exposició al Sr. Josep Anton Plans.

Entregant el recordatori de la 40a Exposició al sr. Ricard Cucurella. Al costat el Sr. Lluís Ibañez.

Entregant el trofeu FECAFIL al sr. Roger Callao, amb el President de la la FECAFIL, Joan Isern, i el President de la Penya, Josep Ferrer.

Entregant el recordatori de la 40 Exposició a Pere Martí.


El domingo día 29 de octubre celebramos la comida de palmares de nuestra 40º Exposición Filatélica. En la comida se juntaron un total de 23 personas, coleccionistas y acompañantes, en un ambiente distendido y de fraternidad filatelista.
Aquí tenéis algunas imágenes y podéis ver más en el enlace de arriba.


On Sunday, October 29th, we celebrated the 40th Philatelic Exhibition award-winning meal. In the event we gathered a total of 23 people, collectors and partners, gathered in a relaxed atmosphere and philatelist fraternity.
Here you have some images and you can see more in the upper link.

d’octubre 20, 2017

140è aniversari del naixement d’Alexandre de Cabanyes i Marquès

Aquest any s’escau el 140è aniversari del naixement, a Barcelona, del pintor vilanoví Alexandre de Cabanyes i Marquès. Coincidint amb aquesta data el nostre Ajuntament i el Consell Comarcal del Garraf van decidir considerar enguany com l’any Cabanyes i fer-li un merescut homenatge tot organitzant una sèrie d’exposicions sobre la seva obra.

La nostra Societat no podia deixar passar la oportunitat d’afegir-se també al homenatge i gràcies al món del col·leccionisme organitzar una mostra documental i gràfica de la seva trajectòria. Com ens és habitual, gràcies als material aplegats per alguns dels nostres socis, podrem veure a la nostra sala un conjunt d’impresos, publicacions, llibres i catàlegs que ens donaran una visió de la seva vida i de la trajectòria de la seva obra. Aquesta mostra serà un bon complement a altres exposicions d’organització institucional en les que podrem veure i admirar diverses de les seves obres.

Inaugurarem la mostra el dissabte dia 4 de novembre a les set de la tarda en un acte, en el nostre local, on el senyor Oriol Pi de Cabanyes, net de l’artista, ens farà la presentació. També editarem un nou punt de llibre de la nostra col·lecció, el número 36, i hem demanat a Correus dos segells personalitzats que reproduiran la imatge del artista i un dels seus quadres dipositat al Museu Balaguer.

La mostra estarà oberta al públic del 4 al 30 de novembre i es podrà visitar en els horaris habituals de la Societat. Feiners i dissabtes de 18 a 20,30 hores i els diumenges d’11 a 13,30 hores.
Este año es el 140 aniversario del nacimiento, en Barcelona, del pintor local Alexandre de Cabanyes i Marquès. Coincidiendo con esta fecha nuestro Ayuntamiento y el Consell Consell del Garraf decidieron considerar este como el año Cabanyes y hacerle un merecido homenaje organizando una serie de exposiciones sobre su obra.
Nuestra sociedad no podía dejar pasar la oportunidad de sumarse al homenaje y gracias al mundo del coleccionismo organizar una muestra documental y gráfica de su trayectoria. Como nos es habitual, gracias a los materiales recogidos por algunos de nuestros socios, podemos ver en nuestra sala un conjunto de impresos, publicaciones, libros y catálogos que nos darán una visión de su vida y de la trayectoria de su obra. Esta muestra será un buen complemento a otras exposiciones de organizaciones institucionales en las que podremos ver y admirar diversas de sus obras.
Inauguramos la muestra el sábado 4 de noviembre a las siete de la tarde en un acto, en nuestro local social, donde el señor Oriol Pi de Cabanyes, nieto del artista, nos hará la presentación. También editaremos un nuevo punto de libro de nuestra colección, el número 36, y hemos pedido a Correos dos sellos personalizados que reproducirán la imagen del artista y uno de sus cuadros depositados en el museo Balaguer.
La muestra estará abierta al público del 4 al 30 de noviembre y se podrá visitar en los horarios habituales de la sociedad. Laborales y sábados de 18 a 20.30 horas y domingos de 11 a 13.30 horas.

This year is the 140th anniversary of the birth, in Barcelona, ??of the local painter Alexandre de Cabanyes i Marquès. Coinciding with this date our City Council and the Consell Consell del Garraf decided to consider this as the “year Cabanyes” and make a well-deserved tribute by organizing a series of exhibitions about his work.
Our society could not pass up the opportunity to join the tribute and thanks to the world of collecting organize a documentary and graphic sample of its trajectory. As usual, thanks to the materials collected by some of our members, we can see in our showroom a set of printed matter, publications, books and catalogues that will give us an insight into his life and the trajectory of his work. This exhibition will be a good complement to other exhibitions of institutional organizations in which we can see and admire his works.
We inaugurated the show on Saturday, November 4th, at seven in the afternoon in an event, in our social offices, where Mr. Oriol Pi de Cabanyes, grandson of the artist, will make the presentation. We will also publish a new book item in our collection, number 36, and we have asked Correos two personalized stamps that will reproduce the artist's image and one of his paintings deposited in the Balaguer Museum.
The exhibition will be open to the public from November 4th to 30th and can be visited in the normal times of society. Week days and Saturdays, from 18 to 20.30 hours and Sundays from 11 to 13.30 hours.